DOST 

Bir Allah'ı tanıyalım 
Ayrı gayrı bu din nedir? 
Senlik, benliği nidelim 
Bu kavga, dövüş, kin nedir? 

Issız dünyayı doldurudu 
Kendini kula bildirdi 
Habil Kabil'i öldürdü 
Orta yerde bu kan nedir? 

Musa Tevrat'a hak dedi 
Firavun aslı yok dedi 
İsa İncil'e bak dedi 
Sonra gelen Kur'an nedir? 

Ali İzzet Batın ilmine 
Neden Cebrail Emin'e 
İrabbül alemine 
Bu gavur, müslüman nedir? 

                                Söz: Ali İzzet Özkan 
                                Ezgi: RUHİ SU