DOLAP NİÇİN İNİLERSİN  

Dolap niçin inilersin /derdim vardır inilerim  
Ben Mevlaya aşık oldum / onun için inilerim  

Benim adım dertli dolap / suyum akar yalap yalap  
Böyle emreylemiş Çalap / derdim vardır inilerim  

Beni bir dağda buldular / kolum kanadım kırdılar  
Dolaba layık gördüler / derdim vardır inilerim  

Dağdan kestiler hezenim / bozuldu türlü düzenim  
Ben bir usanmaz ozanım / derdim vardır inilerim  

Suyu alçaktan çekerim / çıkar yüksekten dökerim  
Görün ben neler çekerim / derdim vardır inilerim  

Yunus bunda gelen gülmez / kişi muradına ermez  
Bu fanide kimse kalmaz / derdim vardır inilerim