DİNLE SÖZLERİMİ HAN OĞLUM AYVAZ 

Dinle sözlerimi han oğlum Ayvaz 
                              Ha babam Ayvaz! 
Yükletin kervanı dengine bakın 
Erlik meydanına girdiğin zaman 
Kuşanın kılıcı gencine bakın 

Düşmanın üstüne eyledim akın 
                               Ha babam akın 
Dönüşüm yok zamanım yakın 
Fakir fukarayı incitmen sakın 
Mal yemez tamahkar zengine bakın 

Köroğlu her zaman kurdu meydanı 
                               Hele meydanı 
Ben bilirim yahşi ile yamanı 
Aman dileyenden kesme amanı 
Dertli olanların derdine bakın