DERVİŞLİK BAŞTADIR TACDA DEĞİLDİR 

Dervişlik baştadır, tacda değildir 
Kızdırmak oddadır, sacda değildir 
Eğer bir müminin kalbin yıkarsan 
Hakka eylediğin secde değildir 

Ararsan Allah’ı kalbinde ara  
Kudüs’te Mekke’de Hac’da değildir 
Kabul et Yunus’un ergen sözünü 
Tezcek gelir başa, geçte değildir.