DENİZ ÜSTÜ 

Deniz üstü köpürür 
Kayığa binsem götürü 
Benim buraya gelişim 
Bir güzelden ötürü 

Denizin ortasında 
Kum yanar sobasında 

                                  Halk Türküsü / RUHİ SU