DAM ÜSTÜNDE ÇUL SERER

Dam üstünde çul serer
Bilmem bu kimi sever
Bunun bir sevdiği var,
Günde on çeşit giyer.

Seni bana verseler
Cihana bildirseler
Varsam yarin yanına
Sabahtan öldürseler.

Al taşı kaldırsalar,
Yılanı öldürseler,
Küçükten yar seveni
Cennete gönderseler.
 

           Karacaoğlan / RUHİ SU