GENÇLİK MARŞI (DAĞ BAŞINI DUMAN ALMIŞ) 

Dağ başını duman almış 
Gümüş dere durmaz akar  
Güneş ufuktan şimdi doğar 
Yürüyelim arkadaşlar 

Sesimizi yer, gök, su dinlesin 
Sert adımlarla her yer inlesin 

Bu gök, deniz nerede var 
Nerede bu dağlar taşlar 
Bu ağaçlar güzel kuşlar 
Yürüyelim arkadaşlar 

Sesimizi yer, gök, su dinlesin 
Sert adımlarla her yer inlesin 

Dağlar taşlar güzel kuşlar 
Ya bu insanlar insanlar 
Güneş ufuktan bir gün doğar 
Yürüyelim arkadaşlar 

Sesimizi yer, gök, su dinlesin 
Sert adımlarla her yer inlesin Ali Ulvi ELÖVE