CERENLER 

Şu cerenin sulakların gezmeli 
Kalem alıp kaşın gözün yazmalı 
Burnu hızmalı Türkmen kızları 

Seherden uğruma çıktı bu ceren 
Başımı sevdaya saldı bu ceren 

Ağca ceren söker gelir sürekten 
Avcıların seyir eder ıraktan 
Kızıl koltuktan da yandan kürekten 
Vur yeğen üstüne ceren geliyor.