BUGÜN YARDAN HABER GELDİ 

Bugün yardan haber geldi 
Bir bir yandan bir bir yandan 
Eğildim bir buse aldım 
Bir bir yandan, bir bir yandan 

Güzel olanı severler 
Yanağından gül dererler 
Kulakta mengüş küpeler 
Bir bir yandan, bir bir yandan 

Şekerden şerbet ezerler 
İnce tülbentten süzerler 
Dört yanım almış güzeller 
Bir bir yandan, bir bir yandan 

Karacoğlan gel yanıma 
Seni sarayım canıma 
Dola kolların boynuma 
Bir bir yandan, bir bir yandan
 

                  Karacaoglan / RUHİ SU