BİZİM DOSTLAR 

Dörtnala gelip, Uzak Asya'dan 
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan  
     bu memleket bizim, bizim dostlar.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak,
ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak;
     bu cehennem, bu cennet bizim, bizim dostlar.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, 
yok edin insanın insana kulluğunu, 
     bu davet bizim, bizim dostlar.

Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür,
ve bir orman gibi kardeşçesine;
     bu hasret bizim, bizim dostlar.
 

                       Şiir: Nazım Hikmet
                      Ezgi: RUHİ SU