BİZE DE BANAZ'DA  

Bize de Banaz'da Pir Sultan derler  
Bizi de kem kişi bellemesinler  
Paşa hademine tembih eylesin  
Kolum çekip, elim bağlamasınlar  

Hüseyin Gazi Sultan binsin atına  
Candayanmaz çarh-ı felek zatına  
Benden selam söylen ev külfetine  
Çıkıp ele karşı ağlamasınlar.  

Surrum işlemedi, kaddim büküldü  
Beyaz vücudumun bendi söküldü  
Önüm sıra kırklar, pirler çekildi  
Daha beyler bizi dillemesinler  

Pir Sultan Abdal'ım coşkun akarım  
Akar, akar, dost yoluna bakarım  
Pirim aldım, seyrangaha çıkarım  
Daha Yıldız Dağı'n yaylamasınlar  

                    Pir Sultan'ın Kızı / RUHİ SU