BİZ DÜNYADAN GİDER OLDUK  

Biz dünyadan gider oldu / kalanlara selam olsun  
Bizim için hayır dua / kılanlara selam olsun  

Ecel büke belimizi / söyletmeye dilimizi  
Hasta iken halimizi / soranlara selam olsun  

Tenim ortaya açıla / yakasız gömlek biçile  
Bizi bir asan veçhile / yuyanlara selam olsun  

Dünyaya gelenler gider / hergiz gelmez yola gider  
Bizim halimizden haber / soranlara selam olsun  

Miskin Yunus söyler sözün / yaş doludur iki gözün 
Bilmeyen ne bilsin bizi / bilenlere selam olsun