BİR ASKER TÜRKÜSÜ 

Yürüdü tren de yolda eğlenmez 
Derdim çoktur memlekete söylenmez 
Tükendi cephanem geriden gelmez 
                     Teskeremden evvel vurdular beni 
                     Sılama hasret koydular beni 

Aziz Abdal dağı ordugah yeri 
Bir haftalık tayın yenmiyor kuru 
Hasretli kaldık koca Kayseri 
                      Teskeremden evvel vurdular beni 
                      Sılama hasret koydular beni 

Ağır makinalı da tepeden inmez 
Tarıyor ormanı kimse görünmez 
Verilen parolalar aklıma gelmez 
                      Gözüm göre göre vurdular beni 
                      Sılama hasret koydular beni 

                                      Halk Türküsü / RUHİ SU