BİNDİM ATIN BİRİNE 

Bindim atın birine, 
Geçtim Urum eline 
Urum elinin kızları 
Sürmelidir gözleri. 

Kavak senden uzun yoktur, 
Yaprağında üzüm yok, 
Eller ne derse desin 
Başkasında gözüm yok. 

                                Halk Türküsü / RUHİ SU