BE HEY KARDEŞ HAKKI BULAM MI DERSİN  

Be hey kardeş hakkı bulam mı dersin  
Hakka yarar amel işlemeyince  
Bu sırrın ötesin duyam mı dersin  
Mürşid-i kamille başlamayınca  

Gel hey kardeş gel sen birliğe özen  
Birliktir her nefsin kal'asın bozan  
Hiç kendi kendine kaynar mı kazan  
Çevre yanın ateş eylemeyince  

Aşkın odu geldi yüreğim harlar  
Aşkı olan, arı kendini neyler  
Behey Yunus sana söyleme derler  
Ya ben öleyim mi söylemeyince