BE GAZİLER BE YOLDAŞLAR 

Be gaziler be yoldaşlar 
Gittiğim yollar iniler 
Benim ah ile zarımdan 
Ağzımda diller iniler 

Adamsan meydanda otur 
İleri gel, cevap getir 
Melul melul olmuş yatır 
Zindanda kullar iniler 

İslam dinini yastılar 
Beni yarimden kestiler 
Süreyin deyi astılar 
Urganda gerdan iniler 

Karacoğlan  darağacından 
Yiğide ölüm gecinden 
Vefasız bir yar ucundan 
Aşık ah çeker, iniler