ATIMIN DA ÖRGENİNE  

Atımın da örgenine hiç yanmam,  
Ah eğerim ah, ha, hah, ha, ha!  
Ah deyende görünür  
Ah ciğerim ah!  

           Halk Türküsü / RUHİ SU