AŞKINLA PERİŞAN  

Aşkınla perişan görseler beni  
        Hey yandım, yar yandım, amanın yar yar,  
        Küçücük yar yar, yavrim yavrim, ömrüm ömrüm  
Hüda'nın bir şaşkın kulu sanırlar,  
         Yar yavrim yavrim.  

Her kime söylesem bu doğru sözü  
       Hey yandım, yar yandım, amanın yar yar,  
       Küçücük yar yar, yavrim yavrim, ömrüm ömrüm  
Zincirden boşanmış deli sanırlar  
        Yar yavrim yavrim.  

Sofu bilmezasla Hak'ka niyazı  
        Hey yandım, yar yandım, amanın yar yar,  
        Küçücük yar yar, yavrim yavrim, ömrüm ömrüm  
Üstüne farz olmuş vakit namazı  
        Yar yavrim yavrim.  

Elime alınca on telli sazı  
        Hey yandın, yar yandım, amanın yar yar,  
        Küçücük yar  yar, yavrim yavrim, ömrüm ömrüm  
Ahirette dünya malı sanırlar  
         Yar yavrim yavrim.  

                                      Halk Türküsü / RUHİ SU