AŞAĞIDAN GELEN

Aşağıdan gelen evim doldursun
Vefalı yar ise bana bildirsin
Benim yarim beni varsın öldürsün
Şurda bir divane yarin var senin

Aşağıdan gelir tozunan toprak
Yar bize yollamış gülünen yaprak
Düşer mi şanına yalınız durmak
Al beni yanına kurban olduğum
 

              Halk Türküsü / RUHİ SU