ALTIN HIZMA  

Altın hızma mülayim  
Seni Hak'tan dileyim  
Yaz günü temmuzda  
Sen terle ben sileyim  
           Gün gördüm, günler gördüm  
           Seni gördüm şad'oldum  
   
Altın hızma incidir  
Gömleği nar incidir  
Benim lal olmuş dilim  
Ne dedim yar incinir  
          Gün gördüm, günler gördüm  
          Seni gördüm şad'oldum  

Altın hızma tumağa  
Yanaşıp al yanağa  
Güzel gel görüşelim  
Men gidirem ırağa  
           Gün gördüm, günler gördüm  
           Seni gördüm şad'oldum  
   
                              Halk Türküsü / RUHİ SU