ALİ NUR SEMAHI 

Ali nurdur Ali nur 
Muhammed nur, Ali nur 

Bunca yıldır, bunca yıl 
Muhammed nur, Ali nur 

Uyanır mı halkımız 
Böyle dur ha böyle dur 

Ey bacılar, bacılar 
Yetmez mi bu acılar 

Derdi veren derman vermez 
Beklemeyin bacılar