ALDI KOCA BEY: 

Senin o tektirin bize abestir 
Bu yiğitlik sana kimden mirastır 
Eğer ki kulluğan verirsen destur 
İnan üçten beşten senden 
     geride kalan değilem broy! 

Kavga görmeyince açılmaz aynım 
Benimle beraber Mustafa kaynım 
Eğer ki kavgada kızarsa beynim 
İnan üçten beşten senden 
     geride kalan değilem broy! 

Koca Bey'em çok diyarlar gezmişem 
Nice nice alayları bozmuşam 
Bin kelleyi bir cidaya dizmişem 
İnan üçten beşten senden 
     geride kalan değilem broy!