AKTAŞ DİYE BELEDİĞİM

Aktaş diye belediğim,
Tülbendime doladığım,
Hak'tan dilek dilediğim,
Mevlam şu taşa can versin!

Bebeksiz oldum divane,
Ben ağlarım, yana yana,
Konya'da yüce Mevlana,
Mevlam şu taşa can versin!

Yoldan giden yolcu kardeş,
Ben kimlere olam sırdaş?
Kırşehir'de Hacı Bektaş,
Mevlam şu taşa can versin!

Tutulmaz güneşin dalı,
Sorulmaz yoksulun hali,
Tanrı'nın arslanı Ali,
Mevlam şu taşa can versin!

Bebek uyandı bakıyor,
Kundağ içinde yatıyor
Gözlerinden yaş akıyor,
Ürgülerim nenni, nenni.

Gözlerinden yaş akıyor,
Emzireyim, nenni nenni.
 

              Halk Türküsü / RUHİ SU