AH, ELA GÖZLERİNİ DE

Ah, ela gözlerini de sevdiğim dilber,
Yine sultan m'oldun elin üstüne?
Gördüm cemalini, eğlendim kaldım,
Selamına durdum yolun üstüne.
 

                 Karacaoğlan / RUHİ SU