AĞIT 

             (Bu ağıdı, babası için Pir Sultan Abdal'ın 
              kızının söylediği rivayet edilir)  

Dün gece dün gece seyrim içinde 
Seyrim ağlar ağlar Pir Sultan deyi 
Gündüz hayalimde, gece düşümde 
Düş de ağlar, ağlar Pir Sultan deyi 

Uzundu, usuldu dedemin boyu 
Yıldız'dır yaylası, Banaz'dır köyü 
Yaz bahar ayında bulanır suyu 
Sular da ağlaşır Pir Sultan deyi 

Pir Sultan kızıydım ben de Banaz'da 
Kanlı yaş akıttım baharda güzde 
Koç babam astılar kanlı Sıvas'ta 
Darağacı ağlar Pir Sultan deyi 

Kemendimi attım dara dolaştı 
Kafirlerin eli kana bulaştı 
Koyun geldi, kuzuları meleşti 
Koçlar da ağlaşır Pir Sultan deyi 

Pir Sultan Abdal'ım ey yüce Gani 
Daim yediğimiz kudretin hanı 
Hakka teslim etti ol şirin canı 
Dostlar da ağlaşır Pir Sultan deyi