Robert DESNOS

Fransız şair Robert Desnos 4 Temmuz 1990'da Paris'te doğdu, 8 Haziran 1945'te Terezin'de (Çekoslovakya) yaşamını yitirdi. İsyancı mizacı ve özgürlükçü eğilimleri ile Gerçeküstücü hareketin ilk döneminde André Breton'un yanında yer aldı ve "otomatik yazı" tekniğindeki becerisiyle, bu hareketin önde gelen adları arasına girdi. Söz cambazlıklarına dayanan tekniği, mizah, incelik ve erotizmin egemen olduğu bu dönem yapıtlarında her türlü bağlayıcı kuralı reddetti. Bireyciliğinden ötürü 1930'da Breton'un gerçeküstücü çizgisinden kopan Desnos, klasik dize yapısını da dışlamayan Nervalvari bir lirizme bağlandı. Gazetecilik yaptı, film senaryoları ve radyo oyunları yazdı. 1940'larda II.Dünya Savaşı'nın uyandırdığı insancıl duygularını dile getirdi; yaşamını Direniş hareketine adayarak Paul Éluard ve Louis Aragon'la birlikte umudun şairi oldu, yazdığı şiirler gizlice basılarak elden ele dolaştı. Fransız Direniş hareketi içinde yer aldığı için Gestapo tarafından tutuklanarak önce Auschwitz'e, sonra Buchenwald, Flossenburg'a ve son olarak Çekoslovakya'daki Térézin (Theresienstadt) Toplama Kampı'na sürgüne gönderildi ve ABD birliklerince kurtarıldıktan birkaç gün sonra tifüsten öldü.