RESUL HAMZATOV


         Hazırlayan : Yusuf Altunel, Tuğrul Asi Balkar

 


YAŞAMI

YAPITLARI
Firey Love and Burning Hate (Ateşli Aşk ve Yakıcı Nefret, 1943)
Year of My Birth (Doğduğum Yıl, 1950)
Word About The Older Brother (Ağabeyim Üzerine Birkaç Söz, 1952)
Dagestani Spring (Dağıstan'da Bahar, 1955)
Miner (Madenci, 1958) 
My Heart is in The Hills (Dağlı Yüreği/Yüreğim Dağlardadır, 1959) 
Two Shawls, Letters (İki Şal, Yazılar, 1963) 
Rosary of Years (Yılların Tespihi, 1968) 
By The Hearth (Ocak Başında, 1978) 
Island of Women (Kadınlar Adası, 1983)
Wheel of Life (Yaşam Çarkı, 1987)
My Dagestan (Benim Dağıstanım, 1967-1971)
TÜRKÇE'DE RESUL HAMZATOV
Benim Dağıstanım, Resul Hamzatov, Çeviri: Mazlum Beyhan, Düşün Yayınevi, Özyaşam ve Anılar Dizisi: 2, İstanbul, 1984

ŞİİRLERİ

Adsız Şiirler
Alınlıklar'dan
Ne Deliyim
Ne Varsa
Sana İlişkin
Dağlar
İki Gözyaşı