YAŞAMI

Fransız şair ve popüler şarkı yazarı Pierre-Jean de Béranger, 17 Ağustos 1780'de 
Paris'te doğdu, 16 Temmuz 1857'de aynı kentte öldü. Babasının iş girişimleri 
başarısızlıkla sonuçlanıncaya dek onunla çalıştı. 1809'de Paris Üniversitesi'nde 
yazıcı memur olarak iş buldu. Napoléon'un düşmesinden sonra yönetime gelen 
Bourbon krallığını sert biçemle eleştiren şiirler ve şarkılar yazdı. Sansüre ve her türlü 
baskıya karşı çıktı; toplumun üst tabakalarının asalaklığını, din tüccarlarını, 
politikacıların kişiliksizliğini yerdi; insan özgürlüğünü ve yaşam sevincini övdü.
Yapıtlarının kazandırdığı ün, işinden kovulmasına ve birkaç kez hapse atılmasına 
neden oldu. Fransız Akademisi üyeliğini reddetti. Kendisine sunulan bütün resmi 
ödülleri ve unvanları reddetti. İsteği dışında milletvekili seçildi, istifa etti. 
En ünlü şiirleri Le Roi d'Yvetot (Yvetot Kralı), Le Dieu des pauvres gens 
(Yoksulların Tanrısı, Le Sacre de Charles le Simple (Charles'ın Taç Giyişi), 
La Grand-Mère (Büyük Anne) ve Le Vieux Sergent (Yaşlı Çavuş)'tır. 
Pierre-Jean de BÉRANGER