PAUL VERLAINE


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Ben geldim işte, çiğlerle bezenmiş olarak;
Alnımda seher yelinin dondurduğu çiğler,
Yorgunluğumu alsam ayak ucunda bırak!
Hayal etsem o tatlı demleri birer birer.


 

 

YAŞAMI

YAPITLARI

Poèmes saturniens (Zuhal Şiirleri, 1866)
Les Fêtes Galantes (Çapkın Törenler, 1869)
Le bonne chanson (Tatlı Şarkı, 1870)
Romances sans paroles (Sözsüz Şarkılar, 1874)
Sagesse (Usluluk/Dinginlik, 1880)
Jadis et naguère (Bir Zamanlar, 1884)
Amour (Aşk, 1888)
Parallèlement (Yan yana, 1889)
Bonheur (Mutluluk, 1891)
Chansons pour elle (Ona Şarkılar, 1891)
Odes en son honneur (Onuruna Şiirler, 1893)
Chair, dernières poésies (Tensellik, Şiirin Son Evresi, 1896)
Invectices (Sövgüler, 1896)
Oeuvres complètes, (Bütün Yapıtları, 1955-1960)

TÜRKÇE'DE PAUL VERLAINE
Paul Verlaine Seçme Şiirler, Çeviri: Erdoğan ALKAN, Yön Yayıncılık, İstanbul, 1994
Zuhal Şiirleri, Çapkın Törenler, Tatlı Şarkılar, Sözsüz Romanlar, Çeviri: Erdoğan ALKAN, 
Varlık Yayınları, İstanbul, 2003

ŞİİRLERİ

Dans Edelim Gel
Duygusal Söyleşi
Geçmiş Ola
Gök Öyle Mavi
Green
Şiir Sanatı
Yaş Dolar Yüreğime