Pär LAGERKVİST

Pär Fabian Lagerkvist 23 Mayıs 1891'de Växjö'de doğdu, 11 Temmuz 1974'te Stockholm'de öldü. İsveçli şair, romancı, oyun yazarı Pär Lagerkvist, 20.yüzyılın ilkyarısında İsveç edebiyatının en tanınan sanatçılarındandır. Köylü bir aileden geliyordu, babası gar şefiydi. Uppsala'da öğrenim gördü. Avrupa'nın birçok kentini gezdi. Şiirlerinin çoğunda kötümserlik egemendir. 1930'lu yıllarda baş gösteren faşizme karşı tepki göstermiştir. Uluslararası ün kazanmasını Dvärgen (Cüce, 1944) ve Barabbas (1950) adlı romanları sağlamıştır. 1951'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.