İNSANLA TOPRAK BİR OLDULAR 

Sen ey can karanlık, 

Bir tutam selli meşem, 

Arokanya’m benim;(*)  

İnsanlıktan habersiz vatan!  

Yağmurlu saltanatında sen,  

Maden damarıydın sadece, 

Buz tutmuş ellerdin! 

Bilektin, 

Taş yontmakta hünerli; 

Vatandın, 

Sürekli barıştın sadece! 

Uğultuydu insanların, 

Kaba kütük duruşlu, 

Bir deli rüzgardılar. 

Gör nasıldı, 

Arokan babalarım: 

Başlıkları yoktu, 

Işıldak tüyden; 

Düğün çiçeklerine, 

Oturmazlardı; 

Altın işlemezlerdi, 

Papaza; 

Köktüler onlar, 

Oynamış orman kökleri; 

Taştılar,ağaçtılar onlar, 

Yapraktılar,mızrak biçimi, 

Demirden bahadır başıydılar! 

Ve siz babalarım, 

Bir dörtnal sesindeydi ki, 

Kulağınız tam: 

Yıldırım düştü dağ başlarına, 

Arokan ülkesinin yıldırımı; 

Gölge oldu,taş-babalar, 

Ağaca düğümlendiler; 

Sindiler, 

Anadan doğma karanlıklara; 

Buzlu ışık,oldular, 

Pekleştiler,çalıyla,toprakla; 

Öylecene beklediler, 

Merhametsiz yalnızlığın 

Koynunda! 

Kırmızı ağaçtı biri, 

Bakardı; 

Maden parçasıydı biri, 

Dinlerdi; 

Biri kasırgaydı, 

Dönerdi burgu burgu; 

Patikanın donundaydı, 

Biri! 

Kardan gemim,sert yaprağım, 

Sen böyle doğdun vatanım! 

İnsanın topraktan, 

Sancak istediği anda; 

Toprak,taş,yağmur,hava, 

Çığlık,kök,yaprak,koku, 

Bir urba gibi sardığı anda, 

Oğulu; 

Onu sevdiği,koruduğu anda, 

Doğdun! 

Kavgadan önce,böyle doğdu: 

Vatanın birlik ve çoğunluğu. 

(*)Arokanya,Arokan ülkesi: Şili’nin,And sıradağları ile Pasifik  okyonusu arasında bulunan güney kısmına eskiden verilen ad. 

Pablo NERUDA