PABLO NERUDA         (Şili)


 

Pablo NERUDA'nın imzası
 
 Pablo NERUDA
Başka kitaplarla hapsedilmek için yazmıyorum
ya da zambağın somutlaşmış çırakları için değil
gelip geçecekler için, gereksindikleri
ay, su, düzenin değişmez temelleri
ekmek, şarap, ve okullar, gitarlar ve el aletleri için.

 

YAŞAMI

YAPITLARI

Crepusculario (Alacakaranlık, 1923)
Viente poemas de amor y una cancion desesperada (Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı, 1924)
Tentativa del hombre infinito (Sonsuz İnsanın Girişimi, 1925)
Amillos (Halkalar, 1926)
El hondero entusiasta (Başkaldırma Tutkunu, 1933)
Residencia en la tierra (Yeryüzü Konukluğu, 1933)
Espana en el corazon (İspanya Yüreklerde, 1937)
Las furias y las penas (Öfkeler ve Acılar, 1939)
Tercera residencia (Üçüncü Konukluk, 1947)
Canto general (Evrensel Şarkı, 1950)
Lol versos del capitan (Kaptanın Dizeleri, 1952)
Las uvas y el viento (Üzümler ve Rüzgâr, 1954)
Odas elementales (Temel Övgüler, 1954)
Nuervas odas elementales (Yeni Temel Övgüler, 1956)
Tercer libro de las odas (Üçüncü Övgüler Kitabı, 1957)
Estravagario (Taşkın Dalga, 1958)
Navegaciones y regresos (Deniz Yolculukları ve Dönüşler, 1959)
Cien sonetos de amor (Yüz Aşk Sonesi, 1961)
Cantos ceremoniales (Tören Şarkıları, 1961)
Las piedras de Chile (Şili Taşları, 1961)
Plenos poderes (Tüm Yetkiler, 1962)
Memorial de Isla Negra (Kara Ada Defteri, 1971)
La barcarola (Barkarol, 1968)
Confiesto que he vivido (ö.s.,Yaşadığımı İtiraf Ediyorum, anı, 1975)

ŞİİRLERİ

Ağıt
Almeria
Amerika
Anlatalım
Asma Çubuğu ve Rüzgar
Bayraklar Nasıl Doğar
Bazı Şeyleri Açıklıyorum
Bir Bir Sayalım Onları
Bu Gece En Hüzünlü Şiirleri Yazabilirim
Buğdayın Türküsü
Büyük Sevinç
Can Vermeler
Deniz
Dönüş Sevinci
Federico Garcia Lorca'ya Yanık Şiir
Halk
Huerta Usta
İnsanla Toprak Bir Oldular
Jimenez De Queseda
Julius Fuçik’le Konuşma
Kıyımlar
Kızıl Çizgi
Luis Cortes
Macchu Picchu' nun Dorukları
Muzaffer Halk
Nâzım'a Bir Güz Çelengi
Nitrat Adamları
Oğulları Ölen Analara Öğüt
Ölüm
Pedro Valdivia'nın Kalbi
Plaza Ölüleri
Savaşan Toprak
Tembel
Toqui Kaupolikan
Unutmak Yok
Uyansın Oduncu
Yargıçlar


TÜRKÇE'DE PABLO NERUDA

ŞİİR
       
Sorular Kitabı, Pablo Neruda, Çeviri: Acem Özler-Jörg Spötter-Şahap Eraslan, Broy Yayınları, İstanbul, 1987       
        Sevdiğime Seslenir Gibi (Viente Poemas de Amor), Pablo Neruda, Çeviri: Sibel Özbudun-Kemal Özer,
        Yordam Yayınları, İstanbul, 1992
        Seçme Şiirler, Pablo Neruda, Çeviri: Enver Gökçe, Yön Yayıncılık, İstanbul, 1992
        20 Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı (Viente poemas de amor y una cancion desespereda), Şiir Anıtları 3,
        Pablo Neruda, Çeviri: Sait Maden, Çekirdek Yayınlar , İstanbul, 1996
        Makasçı Uyansın, Pablo Neruda, Çeviri: Nice Damar, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 1996
        Şiirler, Pablo Neruda, Çeviri: Hilmi Yavuz, Cem Yayınevi, İstanbul, 1997
        Aşk Soneleri Ateşten Kılıç (Cien Sonetos Amor), Pablo Neruda, Çeviri: Metin Cengiz, Papirüs Yayınları,
        İstanbul, 1997
        Yüz Aşk Şiiri (Cien Sonetos de Amor), Pablo Neruda, Çeviri: Erdoğan Alkan, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1998
        Kara Ada Şiirleri, Şiir Anıtları 7, Pablo Neruda, Çeviri: Sait Maden, Çekirdek Yayınlar, İstanbul, 1998
        Kuşlar Sanatı (Arte de Pajaros), Pablo Neruda, Çeviri: Erdal Alova, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1998
        100 Aşk Sonesi, Pablo Neruda, Çeviri: Adnan Özer, Gendaş Kültür, İstanbul, 1998
        Kuruntular Kitabı (Estravagario), Pablo Neruda, Çeviri: Erdal Alova, İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1999
        Kaptanın Dizeleri ve Yürekteki İspanya (Los Versos del Capitan), Pablo Neruda, Çeviri: Erdal Alova, Kaynak
        Yayınları, İstanbul, 2000
        Neruda Dünya Şiir Mitosları, Çeviri: Adnan Özer, Gendaş Kültür, İstanbul, 2002
        Yüreğim Rüzgârlarla Özgür, Pablo Neruda, Çeviri: Cevat Çapan, Adam Yayınları, İstanbul, 2002
        Yürekte İspanya, Pablo Neruda, Çeviri: Enver Gökçe, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2003

DÜZYAZI

       
Şiir Boşuna Yazılmış Olmayacak, Pablo Neruda, Çeviri: Nesrin Arman, Broy Yayınları, İstanbul, 1984
        Yaşadığımı İtiraf Ediyorum (Confieso Que He Vivido), Pablo Neruda, Çeviri: Ahmet Arpad, Milliyet Yayınları,
        İstanbul, 1998


BAĞLAR

http://www.pabloneruda.it
http://www.msu.edu/user/sullivan/TangLitNeruda.html
Ana Btitannica'da Pablo NERUDA