KÜL Dön kül gibi önünde gülün
Savrul ağlamaya teşne çocuk kalbinle
Dökül, dibi bulansın bir uzak denizin
Bir tayfanın ayağı kaysın, kaderin...

Sır ta yüreğinden yayılsın
Bulansın Tuna'da
bir kara kuğu
Dağılsın!..
Elim yağmurla sevişirken saçların
Değmeyecekse, varmasın sırtına da

Ömer ŞİŞMAN