ANKARA'NIN TAŞINA BAK

Ruhi Su'nun aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde, anısına yazdığım kapak yazısında şunları söylemiştim: ''Ruhi Su'nun sesinden, sazından dinleyicilerine ulaşmamış türkülerini, plak ve kasetler halinde derlemeyi ve yayınlamayı bir görev ve borç bildim. Bu türküler, Ruhi tarafından, gerekli stüdyo koşullarında, onun her zamanki titizliği ile, plağa ve kasete alınmak üzere gerçekleştirilmiş kayıtlar olmayıp; değişik yerlerde ve koşullarda, dost evlerinde, konserlerde söylediği türkülerin ses bantlarıdır.''

''Ankara'nın Taşına Bak'' kaseti de, değişik zamanlarda Sayın Üner Eyüboğlu ve Sayın Bertan Onaran'ın evinde söylediği ve de Ruhi Su'nun arşivinde bulunan türkü ses bantlarından yapılmıştır. Bu nedenle, elimizden geldiğince titiz davransak da, kasette ses rengi, ton, teknik müzikalite farklılıkları bulunması kaçınılmazdır.

Yaptığımız iş, belgesel değeri ağır basan, tarihsel bir arşivleme çabasıdır. Ruhi Su'nun, dinleyicilerine ulaşmamış türkülerini kalıcı kılmak çabasıdır.

Bu çalışmalarda içimize sinmeyecek kayıt kusurları için önce Ruhi Su'dan, sonra da ölüm sonrası plak, kaset, ve kompakt disklerde, Ruhi'nin yetkinliğine düşen kimi teknik gölgeleri yadırgayabilecek olan dinleyicilerimizden, dostlardan, bağışlanmamızı diliyorum.
 

Sıdıka SU