NICOLAS GUILLEN     (Küba)


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

 

Sen yoksulsan ben de yoksulum işte; 
sen halktansan ben de halktan gelmeyim; 
nerden çıkarıyorsun öyleyse, asker, 
seni sevmediğimi? 
 

 

YAŞAMI
YAPITLARI
Motivos de Son (Ezgi Motifleri,1930)
Songoro Cosongo (1931)
West Indies Ltd. (1934)
Cantos para soldados y sones para turistas (Askerler İçin Şarkılar ve Turistler İçin Ezgiler,1937)
Espana: poema en cuatro angustias y una esperanza (İspanya: Dört Tasalı ve Bir Umutlu Şiir, 1937)
El son entero (1947)
La paloma de vuelo popular (Halktan Yana Uçan Güvercin, 1958)
Elegias (Ağıtlar, 1958)
Tengo (Benim Var, 1964)
Poemas de amor (Aşk Şiirleri, 1964)
El Gran zoo (Büyük Hayvanat Bahçesi, 1967)
La  rueda dentada (Testere Dişli Tekerlek, 1971)
Antologia clave (Temel Antoloji, 1971)
Summa poética (Şiirsel Sentez, 1976)
Por el Mar de las Antillas anda un Barco de Papel (1977)
TÜRKÇE'DE NICOLAS GUILLEN
Adam Eden Sözler Seçme Şiirler, Nicolas Guillen, Türkçesi: Ali Cengizkan, Kuzey Yayınları, Ankara, 1985
Seçme Şiirler Küba Şarkıları, Nicolas Guillen, Çeviri:Özdemir İnce,Yön Yayıncılık, İstanbul, 1992

ŞİİRLERİ

Aşk Dilenen Gece
Atalar
Bolivyalı Küçük Asker
Bulmacalar
Ders Çalışma
Karayip
Kurşuna Dizilme
Ne Renk?
Nerden Çıkarıyorsun Asker
Ölü Asker
Şekerkamışı
Senatör Mccarthy'nin Ölümü Üzerine
Ter Ve Kırbaç
Varış