• İstanbul'da, Tevkifane avlusunda
 • Sevgilim
 • Fevkalade memnunum dünyaya geldiğime
 • Memleketimi seviyorum  

 •   * * *

  İstanbul'da, Tevkifane avlusunda,
  güneşli bir kış günü, yağmurdan sonra,
  bulutlar, kırmızı kiremitler, duvarlar ve benim yüzüm
                                      yerde, su birikintilerinde kımıldanırken,
  ben, nefsimin ne kadar cesur, ne kadar alçak,
  ne kadar kuvvetli, ne kadar zayıf şeyi varsa
                                                  hepsini taşıyarak :
  dünyayı, memleketimi ve seni düşündüm...
   

                                                          1939 Şubat İstanbul Tevkifanesi
      
   

  * * *
  1

  Sevgilim,
  başlar önde, gözler alabildiğine açık,
  yanan şehirlerin kızıltısı,
                              çiğnenen ekinler
                              ve bitmez tükenmez ayak sesleri :
                                                                                   gidiliyor.
  Ve insanlar katlediliyor :
                                          ağaçlardan ve danalardan
                                                                              daha rahat
                                                                              daha kolay
                                                                              daha çok.

  Sevgilim,
  bu ayak sesleri, bu katliâmda
  hürriyetimi, ekmeğimi ve seni kaybettiğim oldu,
  fakat açlığın, karanlığın ve çığlıkların içinden
  güneşli elleriyle kapımızı çalacak olan
  gelecek günlere güvenimi kaybetmedim hiçbir zaman...
     


   

  * * *
  2

  Fevkalâde memnunum dünyaya geldiğime,
  toprağını, aydınlığını, kavgasını ve ekmeğini seviyorum.
  Kutrunun ölçüsünü santimine kadar bilmeme rağmen
  ve meçhulüm değilken güneşin yanında oyuncaklığı
  dünya, inanılmayacak kadar büyüktür benim için.
  Dünyayı dolaşmak,
  görmediğim balıkları, yemişleri, yıldızları görmek isterdim.
  Halbuki ben
  yalnız yazılarda ve resimlerde yaptım Avrupa yolculuğumu.
  Mavi pulu Asya'da damgalanmış
                                                    bir tek mektup bile almadım.
  Ben ve bizim mahalle bakkalı
  ikimiz de kuvvetle meçhulüz Amerika'da.
  Fakat ne zarar,
  Çin'den İspanya'ya, Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar
  her mili bahride, her kilometrede dostum ve düşmanım var.
  Dostlar ki bir kerre bile selâmlaşmadık
  aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz.
  Ve düşmanlar ki kanıma susamışlar
                                                kanlarına susamışım.
  Benim kuvvetim :
  bu büyük dünyada yalnız olmamaklığımdır.
  Dünya ve insanları yüreğimde sır
                                  ilmimde muamma değildirler.
  Ben kurtarıp kellemi nida ve sual işaretlerinden,
  büyük kavgada
                            açık ve endişesiz
                                                      girdim safıma.
  Ve dışında bu safın
                      toprak ve sen
                               bana kâfi gelmiyorsunuz.
  Halbuki sen harikulâde güzelsin
                               toprak sıcak ve güzeldir.  


  * * *

  3

  Memleketimi seviyorum :
  Çınarlarında kolan vurdum, hapisanelerinde yattım.
  Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı
  memleketimin şarkıları ve tütünü gibi.

  Memleketim :
  Bedreddin, Sinan, Yunus Emre ve Sakarya,
  kurşun kubbeler ve fabrika bacaları
  benim o kendi kendinden bile gizleyerek
  sarkık bıyıkları altından gülen halkımın eseridir.

  Memleketim.
  Memleketim ne kadar geniş :
  dolaşmakla bitmez, tükenmez gibi geliyor insana.
  Edirne, İzmir, Ulukışla, Maraş, Trabzon, Erzurum.
  Erzurum yaylasını yalnız türkülerinden tanıyorum
  ve güneye
  pamuk işleyenlere gitmek için
  Toroslardan bir kerre olsun geçemedim diye
                                                                    utanıyorum.

  Memleketim :
  develer, tren, Ford arabaları ve hasta eşekler,
  kavak
            söğüt
                     ve kırmızı toprak.

  Memleketim.
  Çam ormanlarını, en tatlı suları ve dağ başı göllerini seven
                                                                                  alabalık
                      ve onun yarım kiloluğu
                                    pulsuz, gümüş derisinde kızıltılarla
                                                         Bolu'nun Abant gölünde yüzer.

  Memleketim :
  Ankara ovasında keçiler :
  kumral, ipekli, uzun kürklerin pırıldaması.
  Yağlı, ağır fındığı Giresun'un.
  Al yanakları mis gibi kokan Amasya elması,
  zeytin
          incir
                 kavun
  ve renk renk
                        salkım salkım üzümler
  ve sonra karasaban
  ve sonra kara sığır
  ve sonra : ileri, güzel, iyi
                                      her şeyi
                  hayran bir çocuk sevinciyle kabule hazır,
  çalışkan, namuslu, yiğit insanlarım
                                          yarı aç, yarı tok
                                                               yarı esir...
   
  Nazim Hikmet