HİÇBİR AĞAÇ BÖYLE HARİKULADE BİR YEMİŞ VERMEMİŞTİR

Topraktan ateşten ve denizden
		doğanların
en mükemmeli doğacak bizden...
.......................................
.......................................
....................................... ve insanlar ellerini
                    korkmadan
                        düşünmeden
birbirlerinin ellerine bırakarak
yıldızlara bakarak:
- "Yaşamak ne güzel şey!"
		diyecekler;
bir insan gözü gibi derin
	bir salkım üzüm gibi serin
	     bir ferah
		bir rahat
bir işitilmemiş şarkı söyliyecekler...
Hiçbir ağaç
böyle harikulâde bir yemiş vermemiş
		     olacaktır

Ve en vadedici
  bir yaz gecesi bile
      böyle sesler
	böyle inanılmaz renklerle
	    sabaha ermemiş olacaktır.
Topraktan
      ateşten
	  ve denizden
doğanların 
en mükemmeli doğacak bizden.....................

Nâzım HİKMET