Muhammed İKBAL

Bağımsız Pakistan düşünün öncüsü, şair, düşünür Muhammed İkbal, 9 Kasım 1877'de Pakistan'ın Pencap Eyaletinin Sialkot kentinde doğdu, 21 Nisan 1938'de Lahor'da yaşamını yitirdi. Çok küçük yaşta geleneksel İslâmi eğitim aldı. Öğretmeni Mevlevî Seyyid Muhammed Hasan'dı; Arapça, Farsça ve şiir sanatına ilişkin temel bilgileri bu dönemde edindi. 1895'te  Scotch Mission College'i bitirdi, Lahor'a gelerek Government College'a girdi, Arapça, İngilizce ve felsefe eğitimi aldı. 1899'da felsefe dalında öğrenimini bitiren İkbal, Oriental College'da Arapça, İngiliz Edebiyatı ve felsefe dallarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1905'te  İngiltere'ye giderek Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Trinity College'da felsefe, eş zamanlı olarak Lincoln's Inn'de hukuk eğitimine başladı. Felsefe alanında doktora derecesi kazanmak için öğrenimini 1907'de Almanya'da Münih'te Ludwig-Maximilians Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde sürdürdü, The Devolepment of Metaphysics in Persia (İran'da Metafiziğin Gelişimi) adlı teziyle doktor unvanını aldı. Almanya'dan İngiltere'ye dönen İkbal, 6 Temmuz 1908'de hukuk diploması aldı, Muslim League (Müslüman Birliği)'in Londra şubesine üye oldu. Avrupa'daki eğitimi sona erince de 27 Temmuz 1908'de ülkesine geri döndü. Lahor'a gelişinden sonra bir süre avukatlık, 1909-1911 yılları arasında Lahor Goverment College'de felsefe profesörlüğü yaptı, ancak resmi görevinin düşüncelerini özgürce dile getirmesine engel olacağı kaygısıyla,bu görevinden ayrıldı. 1922'de İngiliz hükümeti tarafından "Sir" unvanı verildi. 1926'da Yasama Meclisi üyeliğine seçildi. 29 Aralık 1930'da Allahabad'da yapılan All India Muslim League (Tüm Hindistan Müslüman Birliği)'nin yıllık toplantısına başkanlık yaptı. Burada yaptığı ünlü konuşmasında: "Pencap, Kuzeybatı Sınır Eyaleti ve Belucistan'ı ayrı bir devlet şeklinde görmek istiyorum. İngiliz İmparotorluğu'nun içinde ya da dışında, Kuzeybatı Hindistan Devleti'nin Müslümanlarının nihaî kaderi olacağını görmekteyim.
En azından Kuzeybatı Hindistan için!" şeklindeki açıklamasıyla Hint Müslümanlarının ayrı bir devlet kurma yönündeki çabalarına yeni bir ivme kazandırdı. 1931'in Ekim ve Kasım aylarında İngiltere'de yapılan İkinci Yuvarlak Masa Konferansı'na delege olarak katıldı. İngiltere'den dönüşü sırasında 27 Kasım'da İtalya'da Mussolini ile görüştü ve 5-15 Aralık tarihileri arasında Filistin'de gerçekleşen Müslüman Dünyası Teşkilâtı'nın toplantılarına katıldı. 20 Aralık 1931'de Lahor'a geri döndü. 17 Ekim
1932'de Üçüncü Yuvarlak Masa Konferansı'na katılmak üzere yeniden Londra'ya gitti. Lahor'a döndükten bir süre sonra Afgan Kralı Nâdir Şah'ın çağrısıyla 1933'te Kabil'e gitti.1934'ten başlayarak sağlık sorunları ile boğuştu. Şiirlerini Urduca ve Farsça, düzyazıları Urduca ve İngilizce yazdı.