Migjeni

Çağdaş Arnavutluk şiirinin başlatıcısı. Tam adı Millosh Gjergi Nikolla.Migjeni mahlasını isminin 
ilk iki harflerinin birleşmesinden alır : Mi-llosh Gj-ergj Ni-kolla. 1911'de İşkodra'da doğdu. 
Torre Pellice'de 26 Ağustos 1938'de veremden öldü.