MEHMET TANER         


                    Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar


YAŞAMI

YAPITLARI

Sunak  (1978)
Bir Denizin Çekildiği Bütün Kıyılar  (1981)
Arka Oda  (1981)
Dip  (1995)
Siperler  (1997)
Küflü Şimşek  (1999, beş kitabındaki şiirlerin toplubasımı)
Veda Vezinleri  (2002)

ÖDÜLLERİ

1981 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü
2000 Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü

ŞİİRLERİ

15 Nisan 1975
Altı Satır
Ayrılıklar
Böğürtlen
Derviş
Dörtlük
Geçen Yılın Eksik Gazeli
Haraç
Hortlak Ve Neşteri
İki Rübâi
İki Satır
Mis!
Nisan Şiiri
Poetika
Ruhumuzun Beyaz Alevi
Tekne
Yüzü Olan Halk