MEHTER MARŞI


Gafil ne bilir neşe-i pür şevk-i vegay-ı 
Meydan-ı celâdetteki enver-i sefayı 
Meydan-i gazâ aşk ile tekbirler alınca 
Titrettiğinde rûy-i zemin arş-i semâyı 

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan 
Kur'an'da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdân 
Farz eyledi Halak-u cihan harb-i cihâdı 
Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı 

Dünyaları feht eyleyen ecdadımız elhak 
Âdil idi hıfz eyler idi hakkı ıbâdı 
Allah yolunda cenk edelim, şan alalım şan 
Kur'an'da zafer vâdediyor Hazret-i Yezdân