YAŞAMI

Çağdaş Filistin şiirinin önde gelen temsilcilerinden Mahmud Derviş, 1941'de
Celile'de (Filistin) doğdu. Doğduğu köy 1948'de İsrail'in eline geçince ailesiyle 
birlikte Lübnan'a göç etti. İlk şiirlerini yayımladığı dönemde el-Arz (Toprak) 
cephesinde çalışmaya başladı. El-İttihad gazetesinin ve el-Cedid dergisinin yazı 
işleri müdürlüğünü yaptı. Şiirleri ve yazıları nedeniyle birçok kez tutuklandı, 
hapis yattı.

Mahmud DERVİŞ