YAŞAMI

İspanyol şair León Felipe Camino 1884'te Tabara'da doğdu, 1968'de Mexico'da öldü. 
Eczacılık öğrenimi gördü, ama eczacılık yerine yazına yöneldi. 1922'de önce Meksika'
ya sonra da ABD'ne gitti. 1936 başında İç Savaş nedeniyle ülkesine döndü.1938'de 
yeniden Meksika'ya gitti. Felipe'nin şiir sanatını belirleyen özellik, cömert ve kardeşçe
bir mesihçiliktir. 
León FELIPE