LAWRENCE FERLINGHETTI


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

"Siz fotoğrafları çekin, ben savaşı ayarlarım."

 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Pictures of the Gone World (Yitik Dünyadan Resimler, 1955)
A Coney Island of the Mind ( Bellekteki Coney Adası, 1958)
Starting from San Francisco (San Francisco'dan Kalkış, 1961)
Unfair Arguments with Existence (Varoluşla Adaletsiz Tartışmalar, 1963)
Routines (Sıradan İşler, 1964)
An Eye on the World: Selected Poems  (Dünyanın Üzerinde Bir Göz: Seçme Şiirler, 1967) 
The Secret Meaning of Things (Şeylerin Gizli Anlamı, 1969)
Tyrannus Nix? (Tiranları Engelle?, 1969)
The Mexican Night (Meksika Geceleri, 1970)
Back Roads to Far Places (Uzaklardan Dönüş Yolları, 1971)
Open Eye, Open Heart (Açık Göz, Açık Yürek, 973)
Who Are We Now? (Şimdi Kimiz Biz?/Şimdi Neyiz Biz?, 1976)
Northwest Ecolog (Kuzeybatı Çevrecisi, 1978)
Landscapes of Living and Dying (Yaşamdan ve Ölümden Manzaralar, 1979) 
Endless Life: Selected Poems  (Sonsuz Yaşam: Seçme Şiirler, 1981) 
Over All the Obscene Boundaries: European Poems & Transitions (Bütün Sınırları Aşarak: Avrupa Şiirleri ve Geçişler, 1984)
These Are My Rivers: New & Selected Poems, 1955-1993 (Bunlar Benim Irmaklarım: Yeni ve Seçme Şiirler, 1993)
A Far Rockaway of the Heart (Gönüldeki Far Rockaway, 1997)
How to Paint Sunlight (Günışığı Nasıl Boyanmalı?, 2001)
San Francisco Poems (San Francisco Şiirleri, 2002)
Americus, Book I (Amerikalılar, Birinci Kitap, 2004)

Her (Onun,1960, roman)
Love in the Days of Rage (Gazap Günlerinde Aşk,1988, roman)
TÜRKÇE'DE LAWRENCE FERLINGHETTI
Ginsberg/Ferlinghetti Amerika, Çeviri: Orhan Duru-Ferit Edgü, Altıkırkbeş  Yayınları, İstanbul, 1998
Yitik Dünyadan Resimler, Çeviri: Gürkal Aylan, Artshop Yayıncılık, İstanbul, 2006
Onun (roman), Çeviri: Olcay Boynudelik, Altıkırkbeş  Yayınları, İstanbul, 1997

ŞİİRLERİ

Fidel Castro Üstüne Korku Dolu Bin Sözcük