LAUTRÉAMONT


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar


 

 

 


YAŞAMI

 

YAPITLARI

Les Chants de Maldoror (Maldoror'un Şarkıları, 1869)
Poésies (Şiirler I, 1870)
Poésies II (Şiirler II, 1870)
Œuvres Complètes (Tüm Yapıtları, 1938)

TÜRKÇE'DE LAUTRÉAMONT
Maldoror'un Şarkıları, Çeviri: Özdemir İnce, Gece Yayınları, Ankara, 1989

ŞİİRLERİ

Maldoror'un Şarkıları'ndan