KENNETH REXROTH


Hazırlayan : Tuğrul Asi Balkar

 

Hırsları olmayan bir adamım ben
Ve çok az dostu olan, hiç becerikli olmayan
Para kazanma konusunda, gençleşmeyen
Günden güne, bir felaketten paçasını ancak sıyırmış.
Yalnız, kötü giyimli, ne fark eder?


 

 YAŞAMI

 

YAPITLARI

In What Hour (Ne Zaman,1940)
The Phoenix and the Tortoise (Anka Kuşu ve Kaplumbağa, 1944)
The Art of Worldly Wisdom (Dünyevi Bilgelik Sanatı,1949)
Beyond the Mountains: Four Plays in Verse (Dağların Ötesinde: Dört Manzum Oyun,1951)
Complete Collected Shorter Poems (Bütün Toplu Kısa Şiirler,1967)
Complete Collected Longer Poems (Bütün Toplu Uzun Şiirler,1968)
New Poems (Yeni Şiirler,1974)
Sacramental Acts: The Love Poems (Kutsal Ayin Oyunları: Aşk Şiirleri, 1997)
Swords That Shall Not Strike: Poems of Protest and Rebellion (İnmeyen Kılıç: Kafa Tutma ve İsyan Şiirleri, 1999)
Complete Poems (Toplu Şiirler, 2003).

American Poetry in the Twentieth Century (Yirminci Yüzyıl Amerikan Şiiri, eleştiri,1971)
TÜRKÇE’DE KENNETH REXROTH
Aşk ve İsyan ‘Kenneth Rexroth’tan Seçme Şiirler’, Çeviri: Güven Turan, İyi Şeyler Yayıncılık, İstanbul, 1991

ÖDÜLLERİ

1964  Sanat ve Yazın Ulusal Enstitüsü Ödülü (National Institute of Arts and Letters) 
1975  Kopernik Ödülü-Amerikan Şairler Akademisi (Copernicus Award-Academy of American Poets)

ŞİİRLERİ

Hangi Gezegende
Hiçülke Yolcuları
İki Savaş Arasında
Kaçış
Öğrenmenin Yararları

BAĞLAR

http://www.bopsecrets.org/rexroth
http://www.english.uiuc.edu/maps/poets/m_r/rexroth/rexroth.htm
http://www.geocities.com/Paris/5289/poetry1.html