YAŞAMI

Ivo Andriç 1892'de Travnik yakınlarında Dolac'ta doğdu. Zagreb, Viyana, Krakow'da 
sürdürdüğü eğitimini Graz Üniversitesi'nde verdiği "Osmanlı Yönetimindeki Bosna-Hersek'te 
Kültür Yaşamı" konulu doktora tezi ile tamamladı. Adını ilk kez lirik yapıtı  Ex Ponto (1918) 
ile duyurdu. Bu yapıtını Nemiri (Bunaltı, 1920) izledi. Birinci Dünya Savaşı sırasında milliyetçi 
etkinliklerden dolayı Avusturya-Macaristan yetkilileri tarafından bir süre gözaltında tutuldu. 
Savaşı izleyen yıllarda Yugoslav Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştı. Budapeşte, Madrid, Cenevre 
ve Berlin'de dış görevlerde bulundu.İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından Berlin'
de göz altına alındı. Ülkesinin zengin etnik kimliğini işlediği, en önemli iki romanı olan Travnik 
Günlüğü (1945) ve Drina Köprüsü (1945) İkinci Dünya Savaşı yıllarında yazdı. Savaş sonrası 
milletvekili seçildi. Yugoslav Yazarlar Birliği başkanlığı yaptı, Sırp Bilimler Akademisi üyesi 
olarak çalıştı.Yirmi dile çevrilerek İvo Andriç' i dünya çapında üne kavuşturan Drina Köprüsü 
ile Nobel Edebiyat Ödülü (1961) kazandı. 1975'te Belgrad'da ölen İvo Andriç'in Türkçeye 
çevrilen  yapıtları şunlardır: Ver Elini Çocukluk, Uğursuz Avlu, Irgat Siman ve Bosna Hikâyeleri, 
Drina Köprüsü, Travnik Günlüğü, Ömer Paşa.
 
Ivo ANDRICH