YAŞAMI

Rus şair ve yazar Ivan Alekseyeviç Bunin 22 Ekim 1870'te Rusya'da Voronej'de 
doğdu, 8 Kasım 1953'te Paris'te öldü. Yaşamını gazetecilik, çevirmenlikle sürdürdü. 
1901'de bir şiiriyle Puşkin Ödülü'nü aldı. Şiirleri Parnasçı bir hava taşır ve Puşkin 
öncesi şiir geleneğine bağlıdır. Çağdaş, öncü akımlarla ilgilenmemiştir. 1909'da Rus 
Akademisi'ne onursal üye seçildi. 1917 Devrimi ile uyum sağlayamadı,1920'de Rusya'
dan ayrılarak Fransa'ya yerleşti. Kısa öykü, roman, incelemeler yazdı. Özellikle toplumsal 
çöküntü yaşayan Rus köy yaşamı anlattı. Biçemci Rus sanatçıları arasında yer alır. 
1933'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
İVAN BUNİN