İsmet ÖZEL

19 Eylül 1944 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ankara'da Gazi Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenimini yarım bıraktı, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Fransızca okutmanı olarak çalışıyor, yazarlık yapıyor. Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini kurdu ve yönetti. Şiirleri Devinim 60, Diriliş, Dönem, Papirüs, Şiir Sanatı, Türk Dili,  Yeni Dergi gibi dergilerde çıktı. İkinci Yeni esintisiyle başlayan şiir serüveninde, 1960'lı-1970'li yıllarda toplumcu şiirin unutulmaz şiirlerini yazdı; 1974'ten sonra mistik bir yöneliş içinde oldu; şiirleri  atak, coşkulu, hırçın dizeler ve çarpıcı imgelerle örülüdür.