İlhami Bekir TEZ


    1906 yılında Trablusgarp'ta doğdu, 29 Mart 1984 tarihinde İstanbul'da öldü. Küçük yaşta öksüz kaldı,  kendisine bakan subay dayısı şehit düşünce Darüleytam (Yetimler Yurdu)'a verildi. İstanbul Muallim  Mektebi'ni bitirdi. Uzun yıllar çeşitli illerde ilkokul öğretmenliği yaptı. Ayrıca Cumhuriyet, Son Posta, Tan  ve Vatan gazetelerinde düzeltmenlik, sayfa hazırlama gibi işlerle uğraştı. Meş'ale, Milli Mecmua, Resimli Ay, Serveti Fünun, Varlık, Yeni Adam, Yeni Türk dergilerinde şiirlerini yayımladı. Sanat El Kitapları (SEK) diye adlandırdığı broşür-kitaplar yayımladı. Aruz, hece ve serbest ölçüyle yazdı.  Toplumcu gerçekçi, sesini sözcüklerin gücünden alan şiirlerindeki coşkulu söyleyişle ilgi çekti.